حضور کاشی سمنان در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک تهران سال 98