پروژه‌ها

پروژه ایران مال ( تهران)

Website
پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن (سراسر کشور)

Website
پروژه تعاونی مسکن اعضای نظام پزشکی (تهران)

Website
پروژه ونوس (تهران)

Website
پروژه شرکت تعاونی مسکن نوین پایدار(تهران)

Website
پروژه شرکت بنیاد بتن البرز وابسته به بنیاد جانبازان

Website
پروژهای عمران آذرستان (تهران)

Website
پروژه تعاونی مسکن سپاه حضرت رسول(ص) (تهران)

Website
پروژه ه قصر دریا (ایزد شهر)
پروژه مسکن مهر طلایئه (هشتگرد)

Website
پروژه تعاونی کارکنان بنیاد مسکن اراک (اراک)

Website
پروژه شورای حل اختلاف قزوین (قزوین)

Website
پروژه باغ ایرانی مهرشهر (البرز)

پروژه تعاونی فرهنگیان ولنجک (تهران)

پروژه گروه مهندسی 124(ساخت بیمارستان های تحت پوشش سراسر کشور)

پروژه خرازی نیرو زمینی (تهران)

پروژه پیشگامان سلامت (ارومیه)

پروژه تعاونی اتحادیه مسکن سمنان(سمنان)

پروژه ساینا (سرخ رود)

پروژه علی آبادی (سرخ رود)

پروژه برج ناطقی (بابلسر)


بیمارستان‌ها

بیمارستان امیر علم (تهران)

Website
بیمارستان قلب( تهران)

Website
بیمارستان پارس(تهران)

Website
بیمارستان آتیه (تهران)

Website
بیمارستان مهرگان(کرمان)

Website
بیمارستان شفا(بابلسر)

Website
بیمارستان امام حسین( تهران)

Website
بیمارستان تهران(تهران)

Website
بیمارستان شهدا (نهاوند)
بیمارستان ولیعصر (اهواز)
بیمارستان بهلول (گناباد)

Website
بیمارستان ولیعصر(همدان)

Website
بیمارستان تالش (تالش)
بیمارستان کوکان(اهواز)
بیمارستان بروجرد(بروجرد )
بیمارستان میلاد نور (ساری)