سرامیک کف - ابعاد 20x20

 

سرامیک لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
20/15 * 20/15 سانتیمتر
7 میلیمتر
25 عدد
1 مترمربع
  • (AD 108 (MAT

  • (AD 106 (MAT

  • (AD 104 (MAT

  • (AD 102 (MAT

  • (AD 100 (MAT