انتشار مجموعه کتاب های طراحی و چیدمان

 

مجموعه کتاب های طراحی و چیدمان شامل طراحی و چـــیدمان حمام و آشپزخانه بهمراه اطلاعات کامل و تصاویری از چـــیدمان های مخــتلف ، طـراحی در اندازه هـای گوناگون لوازم جـــــانبی در حمام و آشـپزخانه می باشـد که مـیتواند به عنوان مرجعی کامل مورد استفاده مهندســـان، طراحان وتمامی افرادعلاقه مند به طراحی حمام و آشپزخانه قرار گیرد

برای خرید کتاب در تــهران میتوانید با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمائید نـمایندگان محـترم درشهرستان ها میتـوانند با تماس با انتشارات رسانش نوین اقدام به تهیه کتاب نمایند

09121309131 ، تلفن انتشارات رسانش نوین :77530536 - 021

قیمت کتابها مجموعا 680000 ریال

دانلود بخشی از کتاب طراحی و چیدمان حمام

دانلود بخشی از کتاب طراحی و چیدمان آشپزخانه